Mission International

 

Det glada budskapet om Jesus Kristus

Mission International når över 1 miljon
människor varje månad.

 

Skörden är mogen

Det finns kraft i budskapet om Jesus Kristus. Runt hela vår värld tar människor emot evangeliet med glädje.

1
1

Missionsuppdraget

Jesus gav sina lärjungar en uppmaning att gå ut i hela världen med evangeliet. Vi arbetar vidare i det uppdraget.

Det glada budskapet

Det glada budskapet om räddning genom Jesus Kristus skapar frihet. Det är vårt viktigaste ärende.

Hjälp och stöd

Genom seminarier, dokumentation och praktiskt stöd vill vi vara en partner i enskilda personers och församlingars missionsuppdrag.

Tillsammans

Tillsammans med oss, tillsammans i olika aktiviteter, tillsammans i olika satsningar når vi så mycket längre….

Vår vision

Mission International finns för att nå så
många som möjligt med evangeliet om Jesus
Kristus; på bästa sätt, med alla medel och med
känslighet för kulturella uttryckssätt.

Mission International når över 1 miljon människor varje månad med hoppets budskap om Jesus Kristus.

Tvärkulturell kommunikation

Mission International använder sig av de medieformer som är allmänt förekommande i den omgivande kulturen.

Innovativa arbetssätt

Mission International arbetar innovativt med att hitta nya vägar för förkunnande av evangeliet.

Utbildning och träning

Mission International utbildar människor i kyrkor och församlingar i form och funktion för evangelisationsinsatser.

Startar missionsstationer

Mission International startar missionsstationer runt om i Sverige där det ska finnas evangelisk litteratur för utdelning och distribution.

Support och stöd

Mission International fungerar som ett stöd för dem som vill utvecklas i evangelisation och mission.

Nätverk

Mission International bygger nätverk på olika sätt för att syftet ska uppnås.

Vi hjälper din lokala församling att nå ut!

Gud visade sin kärlek på korset. När Kristus hängde där, blödde och dog, var det Gud som sa till var och en i hela världen, "Jag älskar dig."

Billy Graham, www.billygraham.org

Man behöver en tro, man behöver någonting man kan tänka på och som ger en styrka och förtroende.

Kung Carl Gustaf, Sverige

Gud kan inte ge oss glädje och frid utanför sig själv, eftersom det inte finns. Det finns inget sådant utanför honom.

C.S. Lewis, England